Drama Çalışmaları

Yaratıcı Drama Çalışmaları

Öğrencilerimizin sanatsal , kültürel , bireyler yetenek ve ilgilerini açığa çıkarmak , bu özelliklerini kullanarak sosyal bireyler olarak yetişmelerini sağlamak genel amacıyla temalara uygun drama etkinliklerimiz sürdürülmektedir .

Paylaşımcı , katılımcı , sevgi , dostluk ve yardımlaşma bağlarını güçlendirerek , gruğ çalışmalarında yer alma , yaptıkları işlere ve yaşadıkları ortamlara özgünlük katabilme becerilerini geliştirmek drame etkinliklerimizin hedeflerindendir.