Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar

Resim etkinliklerimizin amacı , yaş gruplarına uygun çeşitli çizgi farklılıklarını ve boya tekniklerini tanımak , bu çizgilerin doğada nerelerde karşımıza çıkabileceği ve etkinliğimizi yaparken bunu nerelerde kullanabileceğimizi öğrenmektir .

Bunları yaparken el kaslarının gelişimi ve zihin gelişimlerine katkı sağlamak , bireysel ve toplu çalışmalar yaparak paylaşmayı ve yardımlaşmayı öğrenmek ve bu çalışmaları yaparken renk ve zevk eğitimini de gerçekleştirmek etkinliğin hedeflerindendir . Her yaş gruplarında bu programa uygun olarak haftaya yayılarak planlanır .